Medlem af Chartered Institute of Linguists (UK)

Medlem af Translators Association (UK)

Otte Ruds Vej 65, 5220 Odense SØ, Danmark. tlf: 30 60 31 91

Home instant

Tjenester


Vi leverer tjenester i oversættelse (hovedsagelig fra dansk til britisk engelsk), redigering og korrekturlæsning. Vi lægger stor vægt på at have god kommunikation med vores kunder, så emner som pris og levering er klare fra starten. Vi tilstræber at give en hurtig, præcis service til en konkurrencedygtig pris.

LITTERÆR OVERSÆTTELSE

Med litterære oversættelser mener vi alt, der skal udgives i bog, tidsskrift eller blad, enten trykt eller online, skønlitteratur eller faglitteratur. Så det omfatter romaner, biografier, akademiske artikler og lignende.

Indtil nu har det meste af vores oversættelsesarbejde, der er blevet udgivet, været faglitteratur (se under Udgivelser for mere information). Vi har dog også oversat en del børnebøger og uddrag fra voksen skønlitteratur for førende danske forlag til brug i markedsføring af udenlandske rettigheder. En stor del af disse bøger er det lykkedes forlagene at få solgt.

Faglitterært har vi oversat en hel del artikler, der beskæftiger sig med det arktiske område, specielt til det danske blad PolarFronten, samt bøger til det grønlandske forlag Ilinniusiorfik og til Nationalmuseet. Vi har derfor opbygget en betydelig ekspertise på dette område.

Med den øgede tilgængelighed for selv-udgivelse har danske forfattere fået større mulighed for at nå et bredere publikum gennem udgivelse af deres værker på engelsk. Ud fra vores erfaringer vil vi dog altid råde forfattere til at få deres originale arbejde redigeret af en kompetent freelance redaktør, før man sender det til oversættelse.

KOMMERCIEL OVERSÆTTELSE

Mens vores primære ekspertiseområder i kommerciel oversættelse er bank-, finans- og almen erhvervs-virksomhed, har vi også oversat marketingsmateriale, kontrakter, medicinske rapporter og endda en specifikation for konstruktion af ​​en offshore patruljebåd/minestryger. Internettet har ændret mulighederne for oversættere til at udforske et nyt projekt grundigt, før man går i gang. Vi holder meget af udfordringer, så hvis du har noget ud over det sædvanlige, du ønsker oversat, så kontakt os gerne. Vi vil med glæde give dig en ærlig vurdering af, om det er noget for os.

REDIGERING og KORREKTURLÆSNING

Udover vores primære oversættelsesarbejde bliver vi i stigende grad bedt om at gennemgå dokumenter, der allerede er skrevet på engelsk af forfattere (som regel akademikere) med et solidt kendskab til sproget, men hvis modersmål ikke er engelsk. Sommetider modtager vi et manuskript med ønsket om korrekturlæsning. Når vi får gennemlæst materialet, oplever vi, at det faktisk er redigering, der er brug for.

Korrekturlæsning er i vores fortolkning at tjekke grammatik, stavning og tegnsætning. Andet og mere end det - såsom forslag til ændringer i syntaks, leksis og flow - kommer under overskriften Redigering, som er en mere tidskrævende (og derfor dyrere) opgave.

Vi bliver altid enige med kunden på forhånd om, hvad der kræves for sådanne projekter, så der ikke opstår misforståelser om, hvad prisen vil være (se vejledende priser her.)